Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Budowanie i efektywne zarządzanie zespołem. Eliminowanie konfliktów.

Budowanie i zarządzanie zespołem to niezbędna umiejętność każdego menadżera, od którego zależy jakość wykonywania zadań przez pracowników. To umiejętność, która pozwala prowadzić zespół pracowniczy efektywnie i w przyjaznej atmosferze.

W trakcie warsztatów główny nacisk położymy na:

 1. Skuteczne przywództwo:
  • różnice między przewodzeniem, manipulowaniem a kierowaniem;
  • funkcje i kompetencje menedżera w zespole, skuteczna komunikacja lidera;
  • style przewodzenia.
 2. Rekrutacja do zespołu:
  • opis stanowiska;
  • profil kandydata idealnego;
  • proces rekrutacji;
  • proces selekcji;
  • nowi pracownicy w firmie.
 3. Kierowanie zespołem:
  • pojęcie zespołu;
  • etapy rozwoju zespołu: formowanie, próba sił, normowanie, działanie, rozwiązanie;
  • zasady pracy w zespole;
  • typy pracowników;
  • role w zespole;
  • porozumiewanie się w zespole (wymiana informacji, dyskusja, konflikt, przekazywanie poleceń, instruowanie, delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej);
  • ocena potencjału zespołu;
  • wyznaczanie celów;
  • kontrolowanie i monitorowanie realizacji zadań;
  • superwizje, coaching, mentoring.
 4. Motywacja w zespole:
  • materialne i niematerialne narzędzia motywacji;
  • pozytywne i negatywne aspekty motywacji;
  • motywowanie zespołu poprzez cele;
  • dopasowanie zaangażowania i motywacji do zadań.
  • Rozwiązywanie konfliktów:
  • przyczyny konfliktów;
  • style rozwiązywania konfliktów;
  • rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów.

Metody pracy:

W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy z grupą: takie jak dyskusja moderowana, ekspozycja społeczna - zadania indywidualne, odgrywanie scenek, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacja.

Grupą docelową jest kadra kierownicza, menadżerowie, pracownicy działów personalnych, właściciele firm.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat ukończenia warsztatów;
 • materiały szkoleniowe;
 • możliwość konsultacji mailowych przez miesiąc po szkoleniu.

Koszt uczestnictwa:

cena/osobę – netto/brutto zwolnione z VAT

Ilość godzin szkolenia

Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia grupowe

8

1200

800

16

2400

1700

24

3600

2500

  

Rejestracja online

Trening umiejętności komunikacyjnych
Trening umiejętności menadżerskich
Trening umiejętności interpersonalnych
Szkolenia trenerskie


 

Created by RTNET