Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Efektywne przygotowanie i prowadzenie spotkań

 W praktyce biznesowej mamy do czynienia z różnymi rodzajami spotkań: informacyjnymi, konsultacyjnymi, decyzyjnymi, kreatywnymi. Każde z nich wymaga odmiennego przygotowania i sposobu prowadzenia. Aby utrzymać dobrą atmosferę, sprawić by uczestnicy zaangażowali się i przychodzili na spotkanie z uczuciem możliwości zbudowania nowej jakości, nastawieni pozytywnie należy wzbudzić w odbiorcach poczucie wartości poprzez wspieranie analizy omawianego problemu z różnych punktów widzenia, a także stymulować kreatywność i dążenie do porozumienia.

Warsztaty: Moderowanie spotkań pozwolą na przyswojenie sobie umiejętności niezbędnych dla budowania i wspierania potencjału zespołu, którym kierujesz.

Główne elementy szkolenia: 

 1. Spotkanie – struktura i cele.
  - rodzaje spotkań,
  - struktura spotkań.
 2. Moderator – fakty i mity
  - rola moderatora
  - techniki wspomagające prowadzenie spotkań.
 3. Planowanie spotkania.
  - wybór źródła
  - analiza informacji
  - wybór technik
  - analiza sytuacji trudnych, techniki rozwiązywania sytuacji trudnych
 4. Plan spotkania informacyjnego
  - istota, cel, struktura
  - techniki prowadzenia
  - rola moderatora w spotkaniu informacyjnym
 5. Plan spotkania roboczego, konsultacyjno-projektowego
  - istota, cel, struktura
  - techniki prowadzenia
  - rola moderatora w spotkaniu projektowym
 6. Plan spotkania konsultacyjnego
  - istota, cel, struktura
  - techniki prowadzenia
  - rola moderatora w spotkaniu konsultacyjnego
 7. Plan spotkania decyzyjnego
  - istota, cel, struktura
  - techniki prowadzenia
  - rola moderatora w spotkaniu decyzyjnym
 8. Metody pracy z grupą
  - struktura wzmocnienia kreatywnego – generowanie pomysłów
  - dochodzenie do konsensusu, podejmowanie decyzji
  - komunikacja w grupie – czynniki ułatwiające i utrudniające komunikację

Metody pracy:

W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy z grupą: takie jak dyskusja moderowana, ekspozycja społeczna - zadania indywidualne i wiele innych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • możliwość konsultacji mailowych przez miesiąc po szkoleniu

Koszt uczestnictwa:

cena/osobę – netto/brutto zwolnione z VAT 
 

Ilość godzin szkolenia

Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia grupowe

8

1200

800

16

2400

1700

24

3600

2500

 

 Rejestracja online

Trening umiejętności komunikacyjnych
Trening umiejętności menadżerskich
Trening umiejętności interpersonalnych
Szkolenia trenerskie


 

Created by RTNET