Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Efektywne zarządzanie czasem

Od właściwego zaplanowania czasu pracy i odpoczynku zależy efektywność działań zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Umiejętność wyboru 20% najważniejszych działań dających wg zasady Pareto 80 % wyników z zastosowaniem metody skutecznego osiągania celów Davida Allena pozwala lepiej i efektywniej funkcjonować w świecie, który pochłania nasz wolny czas. Dzięki dobremu zarządzaniu czasem nie tylko będziemy skuteczniej pracować (podejmując trafne decyzje), ale i lepiej odpoczywać.

 1. Czas jako element obszaru ekonomicznego:
  • natura czasu;
  • analiza wykorzystywanego czasu;
  • przyczyny i obszary związane ze stratą czasu;
  • korzyści płynące z efektywnego zarządzania czasem;
  • wstępna diagnoza problemów związanych z zarządzaniem czasem.
 2. Ergonomia środowiska pracy jako czynnik wpływający na organizację czasu:
  • zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni.
 3. Ustalanie celów działań - istota hierarchii celów w zarządzaniu czasem:
  • definiowanie celów (zawodowych i osobistych);
  • priorytety (analiza SMART - ocena skali ryzyka);
  • konflikt celów i motywacja.
 4. Efektywne zarządzanie czasem:
  • planowanie dnia i tygodnia;
  • wykonywanie diagramu organizacyjnego według priorytetów;
  • zalety planowania działań.
 5. Rola trafnych decyzji:
  • znaczenie priorytetów;
  • delegowanie zadań;
  • zasada ABC;
  • wprowadzanie dyscypliny w obszarze prywatnym i zawodowym.
 6. Rola organizacji czasu w budowaniu współpracy i relacji z ludźmi:
  • zachowania asertywne jako sposób racjonalnego gospodarowania czasem - generowanie oszczędności czasu;
  • znaczenie przejrzystej i rzeczowej komunikacji interpersonalnej
  • planowanie i przeprowadzanie udanych spotkań, czyli osiąganie celu z maksymalnym wykorzystaniem czasu (bez strat).
 7. Najczęstsze błędy, które popełniamy planując czas:
  • tendencje do perfekcjonizmu;
  • odkładanie na później - odwlekanie;
  • tendencje do pracoholizmu ;
  • zachowanie osób z obszaru osobowości typu A.
 8. Sposoby radzenia sobie z pułapkami czasowymi:
  • manipulacja mediów;
  • perspektywa czasowa;
  • metoda KAIZEN w zarządzaniu czasem;
  • wykorzystanie zasady PARETO (80/20);
  • NLP jako sposób wypracowania postawy wobec czasu.
 9. Sposoby radzenia sobie ze stresem a efektywność zarządzania czasem:
  • ćwiczenia relaksacyjno oddechowe;
  • kontrola stresu przewlekłego;
  • kontrolowanie tremy podczas ekspozycji społecznej - jako sposób na efektywną realizację ustalonych priorytetów, celów.
 10. Efektywny odpoczynek - zasady organizacji czasu wolnego - odzyskiwanie kontroli nad czasem.

Metody pracy:

W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy z grupą: takie jak dyskusja moderowana, ekspozycja społeczna - zadania indywidualne, odgrywanie scenek, symulacje i gry, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacja.

Grupą docelową jest kadra kierownicza, menadżerowie, pracownicy działów personalnych, właściciele firm.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat ukończenia warsztatów;
 • materiały szkoleniowe;
 • możliwość konsultacji mailowych przez miesiąc po szkoleniu.

Koszt uczestnictwa:

cena/osobę – netto/butto zwolnione z VAT

Ilość godzin szkolenia

Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia grupowe

8

1200

800

16

2400

1700

24

3600

2500

   Rejestracja online

Trening umiejętności komunikacyjnych
Trening umiejętności menadżerskich
Trening umiejętności interpersonalnych
Szkolenia trenerskie


 

Created by RTNET