Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Emisja głosu - umiejętność posługiwania się aparatem mowy w biznesie.

Czysty, dźwięczny, mocny, odpowiednio zabarwiony emocjonalnie głos niektórzy uważają za dar natury. My wiemy, że naturze można pomóc. Prawidłowa emisja głosu to taka, która nie narażając nas na zbędny wysiłek pozwala wydobyć pełnię brzmienia z niezwykłego instrumentu, jakim jest ludzki aparat mowy. Proponowane zajęcia obejmują podstawowe informacje teoretyczne i skuteczne ćwiczenia emisji głosu z wykorzystaniem technik psychostymulacji. Mają na celu naukę mowy lepszej, bezpieczniejszej, świadomej i bez nadmiernego obciążenia aparatu artykulacyjnego, czyli bez zmęczenia i bólu. Mowy, która będzie trafiać do słuchaczy i będzie skutecznym narzędziem perswazji, negocjacji czy też prezentacji.

Zwiększenie efektywności pracy głosem uzyskujemy poprzez:

  • naukę technik oddechowych w tym prawidłowego podparcia oddechowego, uelastycznienia, zrytmizowania oddechu,
  • prawidłową higienę głosu,
  • naukę ćwiczeń rozluźniających oraz relaksacyjnych,
  • naukę ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych,
  • naukę ćwiczeń fonacyjnych, ćwiczeń dykcyjnych, a także ćwiczeń w zakresie prozodii mowy (akcent, intonacja, tempo mowy),
  • zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami z zakresu komunikacji niewerbalnej będącej uzupełnieniem przekazu werbalnego.

Metody pracy:

W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy z grupą: takie jak dyskusja moderowana, ekspozycja społeczna - zadania indywidualne, odgrywanie scenek, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia motoryczne i wiele innych.

Grupą docelową są mówcy, tłumacze, reprezentanci handlowi, prawnicy, lekarze i wszyscy, którzy pragną lepiej mówić.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • certyfikat ukończenia warsztatów;
  • materiały szkoleniowe;
  • możliwość konsultacji mailowych przez miesiąc po szkoleniu.

Koszt uczestnictwa:

cena/osobę – netto/brutto zwolnione z VAT

Ilość godzin szkolenia

Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia grupowe

8

1200

800

16

2400

1700

24

3600

2500

  

Rejestracja online

Trening umiejętności komunikacyjnych
Trening umiejętności menadżerskich
Trening umiejętności interpersonalnych
Szkolenia trenerskie


 

Created by RTNET