Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Twórcze myślenie w zarządzaniu - szklanka do połowy pełna

Kreatywność to jedna z najważniejszych cech współczesnego człowieka. Analizując sytuację, problem każdy człowiek znajduje kilka różnych rozwiązań. Umiejętność kreatywnego myślenia jest niezwykle potrzebna w biznesie. Wychodząc poza schematy postępowania zostaniemy zauważeni i odniesiemy sukces. Współpracujący ze sobą zespół musi myśleć w sposób kreatywny, aby realizować założone cele, te będące w zasięgu i te sprawiające wrażenie niemożliwych do zrealizowania. Celem szkolenia jest więc pogłębienie wiedzy na temat technik pobudzających kreatywność, czynników hamujących twórcze myślenie, nabycie umiejętności efektywnego stosowania technik twórczego myślenia w procesach grupowych (spotkania projektowe i inne) oraz zwiększania motywacji do działania.

Główne elementy szkolenia:

 1. Analiza własnego stylu myślenia i sposobów rozwiązywania problemów.
 2. Specyfika twórczego myślenia
  - mapa myśli
  - ograniczenia twórczego myślenia
  - techniki zwiększające kreatywność
 3. Czynniki hamujące kreatywne myślenie
  - nawyki myślowe
  - emocje
  - schematy
 4. Techniki łamania barier procesów twórczych.
 5. Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w zarządzaniu
  - rozwiązywanie problemów
  - podejmowanie decyzji
  - twórcze kreowanie możliwości działania
  - niestandardowe rozwiązania w standardowych sytuacjach
  - rozwiązywanie indywidualnych problemów
  - kreatywność w kontakcie z innymi
 6. Twórcze podejmowanie decyzji
  - Mapy Myśli
  - „Superburza” mózgów
  - Metoda „20 kroków do...”
  - Metoda sześciu myślących kapeluszy
  - inne metody
 7. Myślenie twórcze, strategiczne, działanie twórcze.
 8. Twórcze myślenie i intuicja menadżera – kreatywna kadra zarządzająca.
 9. Motywacja do rozwoju.
  - sposoby wzbudzania motywacji pracowników
  - twórcze wpływanie na innych
 10. Metody aktywizujące zespół.
 11. Dostosowanie wypracowanych pomysłów do rzeczywistości

 

Metody pracy:

W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy z grupą: takie jak dyskusja moderowana, ekspozycja społeczna - zadania indywidualne i wiele innych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • możliwość konsultacji mailowych przez miesiąc po szkoleniu.

 

Koszt uczestnictwa:

cena/osobę – netto/brutto  zwolnione z VAT

Ilość godzin szkolenia

Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia grupowe

8

1200

800

16

2400

1700

24

3600

2500

   Rejestracja online

Trening umiejętności komunikacyjnych
Trening umiejętności menadżerskich
Trening umiejętności interpersonalnych
Szkolenia trenerskie


 

Created by RTNET