Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Trening umiejętności kierowniczych.

Komunikacja interpersonalna, delegowanie zadań, motywacja.

Życie polega na ciągłym kontaktowaniu się z drugim człowiekiem. Podstawą dobrej komunikacji, bezpiecznego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich jest umiejętność wyrażania swoich myśli świadomie i bez lęku, ale także w sposób przyjazny dla otoczenia. Umiejętność prowadzenia rozmowy, zadawania pytań daje możliwość poznania potrzeb klientów, doprecyzowania ich celów, wskazania im najlepszych rozwiązań, a także ułatwienie podjęcia decyzji.

W trakcie warsztatów główny nacisk położymy na:

 1. Znaczenie emocji w procesie komunikacji.
 2. Komunikacja niewerbalna - wpływ zachowania na proces komunikacji:
  • emocje - zachowanie - nastawienie - emocje;
  • postawa ciała;
  • pozytywne sygnały niewerbalne;
  • negatywne sygnały niewerbalne.
 3. Rola pierwszego wrażenia.
 4. Rola odzwierciedlania.
 5. Komunikowanie się z trudnymi rozmówcami - metody negocjacji:
  • bierny rozmówca;
  • sceptyczny rozmówca;
  • wyniosły rozmówca;
  • dominujący rozmówca;
  • rozmówca nastawiony na konfrontację;
  • cechy złych rozmówców;
  • sposoby rozmowy z trudnymi rozmówcami.
 6. Przebieg procesu komunikacji i jego zakłócenia.
 7. Pytania w rozmowie.
 8. Rozwiązywanie konfliktów - wygrane negocjacje:
  • radzenie sobie z obiekcjami,
  • argumentacja (słowa kluczowe, język korzyści),
  • reguły wywierania wpływu,
  • systemy reprezentacji sensorycznej - dostosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • aktywne słuchanie - rodzaje i rola komunikatów.
 9. Asertywność w rozmowie.
 10. Delegowanie zadań, motywacja:
  • wydawanie poleceń a delegowanie zadań;
  • rola wyjaśnienia celów, rola motywacji;
  • rola dostosowania zadań do pracowników;
  • profesjonalna procedura delegowania zadań, rola opisu zadania i oczekiwań;
  • przezwyciężanie oporu w delegowaniu;
  • eliminacja błędów komunikacyjnych na etapie przekazywania zadania.

Wszystkie powyższe obszary tematyczne będą omawiane i ćwiczone zarówno w sferze komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Metody pracy:

W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy z grupą: takie jak dyskusja moderowana, ekspozycja społeczna - zadania indywidualne, odgrywanie scenek, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacja.

Grupą docelową są osób zarządzające, przede wszystkim menedżerowie, kadra kierownicza, liderzy projektów, a także do wszyscy, którzy chcą efektywnie wykorzystywać zasady komunikacji oraz predyspozycje przywódcze.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat ukończenia warsztatów
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość konsultacji mailowych przez miesiąc po szkoleniu

Koszt uczestnictwa:

cena/osobę – netto/brutto zwolnione z VAT

Ilość godzin szkolenia

Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia grupowe

8

1200

800

16

2400

1700

24

3600

2500

  

Rejestracja online

Trening umiejętności komunikacyjnych
Trening umiejętności menadżerskich
Trening umiejętności interpersonalnych
Szkolenia trenerskie


 

Created by RTNET