Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Wystąpienia publiczne - mówienie bez lęku i niepewności.

Życie coraz częściej stawia nas w sytuacji konieczności publicznego zaprezentowania się. W sytuacji ekspozycji społecznej często dochodzi do powstania lęku. Wystąpienie publiczne jest swoistą sytuacją zadaniową, podczas której lęk - trema ujawnia się jednocześnie na kilku płaszczyznach: fizjologicznej, psychicznej i behawioralnej. Wystąpienie tremy bardzo często powoduje znaczne obniżenie jakości prezentowanego przez nas komunikatu. Dzieje się tak dlatego, że na ocenę naszego wystąpienia składa się nie tylko to co mówimy, ale też to jak mówimy (słowa i gesty). Umiejętność odpowiedniej komunikacji jest niezbędna podczas prowadzenia negocjacji, rozmów handlowych, a także prezentacji.

Podstawowe zagadnienia warsztatów:

 1. Wprowadzenie w tematykę stresu.
 2. Wprowadzenie w tematykę roli emocji i motywacji w sytuacji ekspozycji społecznej (neurofizjologia emocji, stres a głos i oddychanie).
 3. Zapoznanie się z technikami radzenia sobie z tremą w sytuacji wystąpień publicznych oraz ze znaczeniem samooceny w wyborze stosowania poszczególnych technik - czyli radzenie sobie z lękiem przed odrzuceniem przez grupę:
  • techniki zadaniowe - uwalniające napięcie,
  • techniki emocjonalne - wyobrażeniowe,
  • techniki ucieczkowe - prowadzenia dialogu z grupą.
 4. Semantyka spokoju.
 5. Zapoznanie się z technikami wspomagającymi mówienie bez lęku i niepewności:
  • ćwiczenia artykulacyjne,
  • ćwiczenia komunikacyjne: ćwiczenia w formułowaniu opinii, posługiwaniu się, synonimami i antonimami.
 6. Zapoznanie się z technikami świadomego wpływu na emocje grupy:
  • ciekawość, radość, entuzjazm, sympatia,
  • reguła wzajemności, zaangażowania i konsekwencji, autorytetu,
  • manipulacja wrażeniem, kontrola wywieranego wrażenia.
 7. Praktyczne zastosowanie poznanych technik ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie komunikacji niewerbalnej (gestów, mimiki, wyglądu zewnętrznego, autoprezentacji).
 8. Analiza nabytych umiejętności.

Metody pracy:

W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy z grupą: takie jak dyskusja moderowana, ekspozycja społeczna - zadania indywidualne, odgrywanie scenek, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia motoryczne i wiele innych.

Grupą docelową są mówcy, reprezentanci handlowi, prawnicy, kadra kierownicza, menadżerowie i wszyscy, którzy pragną lepiej mówić.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

certyfikat ukończenia warsztatów; materiały szkoleniowe; możliwość konsultacji mailowych przez miesiąc po szkoleniu.

Koszt uczestnictwa:

cena/osobę – netto/brutto zwolnione z VAT

 

Ilość godzin szkolenia

Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia grupowe

8

1200

800

16

2400

1700

24

3600

2500

 

Rejestracja online

Trening umiejętności komunikacyjnych
Trening umiejętności menadżerskich
Trening umiejętności interpersonalnych
Szkolenia trenerskie


 

Created by RTNET