Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi (ADHD)

Gdy Twoje dziecko nie radzi sobie z opanowaniem materiału teoretycznego, jest nad aktywne, popada w konflikty z otoczeniem, jest aspołeczne, nie potrafi skoncentrować się na wykonywanych czynnościach, gubi się w poleceniach, ma trudności z koncentracją uwagi, a zaległości szkolne rosną w zastraszającym tempie - to czas wypracować efektywne metody postępowania. Na zajęcia indywidualne i grupowe zapraszamy dzieci, u których zdiagnozowano ADHD, a także wszystkie "żywe srebra". Uczestnicy zajęć nauczą się technik koncentracji uwagi, uczenia się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wielu innych przydatnych umiejętności. Pozwoli im to lepiej funkcjonować w środowisku.

  • Zajęcia indywidualne
Terapia logopedyczna
Terapia pedagogiczna
Psychoterapia
Cennik
Warsztaty dla dzieci


 

Created by RTNET