Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Logorytmika

 
Logorytmika to zajęcia  terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci oparte na autorskim programie, który stymuluje rozwój mowy i słuchu dziecka za pomocą  ruchu, rytmu i muzyki. Wykorzystując zabawę, ruch i muzykę stymulujemy rozwój słuchu i mowy.

Zajęcia z logorytmiki zapewniają dzieciom wsparcie w harmonijnym rozwoju:

• Ćwiczenia ortofoniczne wpływają pozytywnie na fizyczny rozwój dziecka: wzmacniają aparat głosowy, rozwijają klatkę piersiową, dotleniają organizm. Dodatkowo, wyzwalając naturalną potrzebę ekspresji wpływają dodatnio na system nerwowy.

• Swoją treścią słowną piosenki logorytmiczne przemawiają do wyobraźni dziecka, pobudzają jego zainteresowanie i uwagę.

• Literacka strona piosenki rozwija dziecięce słownictwo i stwarza możliwość prowadzenia ćwiczeń ortofonicznych (oddechowych, fonacyjnych, usprawniających narządy mowy).

 


 

Terapia logopedyczna
Terapia pedagogiczna
Psychoterapia
Cennik
Warsztaty dla dzieci


 

Created by RTNET