Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Terapia logopedyczna. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji.

Dbając o prawidłowy rozwój mowy oferujemy kompleksowe usługi logopedyczne:

- diagnozę obejmującą:

 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • badanie funkcji oddychania;
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej;
 • badanie słuchu fonematycznego;
 • badanie rozumienia i nadawania mowy;
 • badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej głosek;
 • analiza i syntezę wzrokową i słuchową;
 • badanie lateralizacji;

- terapię obejmującą:

 • korygowanie nieprawidłowej artykulacji i zaburzonego tempa mowy;
 • terapię dzieci z niedokształceniem mowy;
 • terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • ćwiczenia prawidłowej artykulacji (wywołanie głoski, wymowa w izolacji, sylabie, wyrazie i zdaniu);
 • terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z wszelkimi innymi zaburzeniami mowy, takimi jak:
 • sygmatyzm (seplenienie);
 • rotacyzm (nieprawidłowe wymawianie głoski "r");
 • dyslalia;
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia;
 • mowa bezdźwięczna;
 • jąkanie;
 • i innymi.

Wykorzystywane w terapii metody i pomoce dostosowane są do wieku, potrzeb i zainteresowań.

Terapia logopedyczna
Terapia pedagogiczna
Psychoterapia
Cennik
Warsztaty dla dzieci


 

Created by RTNET