Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Maluch potrafi - twórczy rozwój dzieci (zajęcia anglojęzyczne)

Zajęcia dla maluszków ukierunkowane są na rozwój wrażliwości językowej oraz znajomości (rozumienia i mówienia) języka angielskiego z równoczesnym rozwijaniem sfery poznawczej poprzez zapewnianie doświadczeń odbieranych przez wszystkie zmysły.

Maluchy w kilkuosobowych grupach (2-6 dzieci wraz z opiekunami) poznają świat i relacje w nim rządzące. W bezpiecznym otoczeniu nabywają tak potrzebną w rozwoju ciekawość świata oraz zyskują wrażliwość językową. Dzięki naturalnemu wprowadzaniu języka - w zabawie - dzieci przyjmują język angielski jako naturalny w komunikacji.

W trakcie zajęć skoncentrowanych wokół określonych grup tematycznych proponujemy dzieciom:

  • zabawy muzyczne, plastyczne oraz ruchowe,
  • ćwiczenia stymulujące rozwój wzroku, słuchu, dotyku, równowagi,
  • twórcze, radosne i bezpieczne spędzanie czasu.

Całość zajęć prowadzona jest w języku angielskim - dzięki temu uzyskujemy naturalne nabywanie języka. Dzieci bawią się, śpiewają i komunikują w języku angielskim.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga/anglistę oraz logopedę w czterech grupach wiekowych (1-2 lata, 2-3 lata, 3-4 lata, 4-6 lat).

Terapia logopedyczna
Terapia pedagogiczna
Psychoterapia
Cennik
Warsztaty dla dzieci


 

Created by RTNET