Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Maluch potrafi - twórczy rozwój dzieci (zajęcia dla dzieci 1-6 letnich)

Zajęcia dla maluszków ukierunkowane są na rozwijanie sfery poznawczej poprzez zapewnianie doświadczeń odbieranych przez wszystkie zmysły. Dostarczają wiedzy o świecie, dotykają sfery emocjonalno-społecznej oraz dają możliwość rozwijania świadomości samego siebie.

Maluchy w kilkuosobowych grupach (2-6 dzieci wraz z opiekunami) poznają świat i relacje w nim rządzące. W bezpiecznym otoczeniu nabywają tak potrzebną w rozwoju ciekawość świata.

Postępując w myśl zasady:

to co my nazywamy nauką dla małych dzieci jest fascynującą zabawą zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój.

W trakcie zajęć skoncentrowanych wokół określonych grup tematycznych proponujemy dzieciom:

  • zabawy muzyczne, plastyczne oraz ruchowe,
  • ćwiczenia stymulujące rozwój wzroku, słuchu, dotyku, równowagi,
  • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy,
  • wczesną profilaktykę zaburzeń rozwojowych,
  • twórcze, radosne i bezpieczne spędzanie czasu.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga/logopedę w czterech grupach wiekowych (1-2 lata, 2-3 lata, 3-4 lata, 4-6 lat).

Możliwa jest także diagnoza rozwojowa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych u dziecka - proponujemy terapię.

Terapia logopedyczna
Terapia pedagogiczna
Psychoterapia
Cennik
Warsztaty dla dzieci


 

Created by RTNET