Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Konkurs Wokalny - regulamin

REGULAMIN drugiej edycji KONKURSU WOKALNEGO

"WYŚPIEWAJ TO”

odbywającego się pod hasłem

„Ballada pop-rockowa”

 

PATRONAT MEDIALNY

Radio Merkury

I. Organizatorzy:

Organizatorem Konkursu Wokalnego  „WYŚPIEWAJ TO” jest NODN Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

I etap : eliminacje wewnątrzszkolne (miejsce: szkoła)

II etap: przesłuchania konkursowe miejsce: Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES, ul. Wierzbięcice 13/4, 61-568 Poznań.

III etap: Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia Poznań


II. Cele konkursu:

1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci, młodzieży.
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
4. Promowanie młodych talentów.

 

III. Uczestnicy - soliści w kategoriach:

I kategoria – szkoły podstawowe
II kategoria – klasy gimnazjalne;
III kategoria – klasy ponadgimnazjalne.

 

IV. Warunki udziału:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Opłata wpisowa (nieobowiązkowa jednak zalecana - na rzecz wspierania młodych talentów) wynosi 10 zł (za jednego uczestnika, płatne na konto Organizatora konkursu lub w dniu przesłuchania)

Wpłata powinna zawierać nazwę i adres szkoły/placówki, imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek KONKURS WOKALNY II

 

Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES
Os. Przyjaźni 15/167
61-688 Poznań
Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
32 1050 1520 1000 0023 2407 3788

3. W konkursie udział brać mogą soliści, nie przewiduje się udziału zespołów wokalnych.

4.  Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja dwóch piosenek – ballad pop-rockowych, w tym jednej obowiązkowo wybranej z listy piosenek zamieszczonych p. VI niniejszego regulaminu.

Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się w fonogramach  na stronie organizatora. Podkłady mogą pobrać tylko zarejestrowani uczestnicy konkursu.

Druga piosenka jest dowolna (może być wybrana również z listy piosenek obowiązkowych) – związana z tematem konkursu (język piosenki dowolny), która zaistniała na rynku fonograficznym jako przebój.

Akompaniament: półplayback (wyłącznie CD audio).

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że uczestnicy sięgną do mniej znanego repertuaru, przedstawią nowe, interesujące interpretacje.

5. Zgłoszenia pisemne udziału kandydatów z poszczególnych szkół (maksymalnie 5 osób w każdej kategorii) w konkursie w poszczególnych kategoriach przyjmowane będą do 10.04.2010 r. mailowo pod adresem: konkurswokalny@centrum-demostenes.pl

Eliminacje wewnątrzszkolne zostaną przeprowadzone do dnia 10.04.2010.

Do dnia 15 kwietnia 2010 szkoły przekażą organizatorom listę laureatów eliminacji wewnątrzszkolnych, którzy wezmą udział w kolejnym etapie konkursu wraz z wykazem wykonywanych utworów oraz danymi uczestników (załącznik nr 1.).

Do dnia 15 kwietnia 2010 szkoły przekażą na płytach CD (format CD Audio) utwory wykonywane przez poszczególnych uczestników konkursu (dotyczy utworu drugiego – jeśli został wybrany spoza listy piosenek obowiązkowych).

UWAGA:każdą piosenkę należy nagrać na osobnej płycie i podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika, oraz tytułem piosenki i nazwą wykonawcy – wyłącznie format CD Audio

II etap przesłuchań konkursowych odbędzie się w dniach 26-30 kwietnia 2010 r.

Uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 20.04.2010 o dniu oraz godzinie przesłuchania.

III etap - Finał Konkursu odbędzie się w dniu 24 maja 2010

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem i numerami telefonów:

Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES
ul. Wierzbięcice 13/4, 61-568 Poznań (z dopiskiem "Konkurs Wokalny")
tel. 061 833-58-62, tel. kom. 0501 657 837
www.centrum-demostenes.pl, e-mail: konkurswokalny@centrum-demostenes.pl6. Komisję artystyczną eliminacji I etapu powołują ich organizatorzy (szkoły). Organizatorzy eliminacji wewnątrzszkolnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

7. Komisję artystyczną eliminacji II i III etapu powołują organizatorzy, tj. Centrum DEMOSTENES.

8. Laureaci eliminacji wewnątrzszkolnych wezmą udział w eliminacjach II etapu w dniach 26-30 kwietnia  2010 r.

9. Lista uczestników, którzy wystąpią w  III etapie – finałowym będzie dostępna na stronie internetowej konkursu. Jury konkursu wytypuje 100 uczestników, którzy wykonają podczas Koncertu Finałowego utwór: „Masz w sobie wiarę”. Wśród wytypowanych uczestników znajdować się będzie również 21 finalistów Konkursu.

 

10. Organizator: Centrum DEMOSTENES zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o prezentacji 1 utworu w eliminacjach II etapu, w przypadku dużej liczby uczestników.

 

11. Finał konkursu odbędzie się w Poznaniu w dniu 23.05.2010 r. Gość: Julia Rybakowska - aktorka i wokalistka

 

 

V. Lista utworów z kategorii: piosenka obowiązkowa.

Aby pobrać piosenki, podaj hasło:

 

VI. Kryteria oceny i nagrody:


1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru związany z charakterem konkursu, dostosowanie do możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację wokalno-sceniczną obowiązkowej piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną.

2. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora Centrum DEMOSTENES i Sponsorów:

GTI Sp. z  o. o., Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EURONAUKA, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

I tak:

GRAND PRIX

Wspomaganie rozwoju muzycznego –  stypendium rozwojowe.

Za zajęcie 1 miejsca laureaci otrzymają:

1. Dyplom

2. Nagrodę rzeczową o wartości 500 zł

3. Kurs wokalny o wartości  1000 zł

4. Upominki

 

Za zajęcie 2 miejsca laureaci otrzymają:

 

1. Dyplom

2. Nagrodę rzeczową o wartości 300 zł

3. Kurs wokalny o wartości 1000 zł

4. Upominki

 

Za zajęcie 3 miejsca laureaci otrzymają:

 

1. Dyplom

2. Nagrodę rzeczową o wartości  150 zł

3. Kurs wokalny o wartości 1000 zł

4. Upominki

 

VII. Przepisy ogólne:

1. Kolejność prezentacji uczestników ustala organizator


2.  Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 

3. W II i III etapie konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.


4. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.


5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu Piosenki informacji osobowych zawartych w formularzu.

 

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Centrum Demostenes materiałów audiowizualnych, audio i fotograficznych powstałych podczas II i III etapu konkursu piosenki przekazując Centrum DEMOSTENES autorskie prawa majątkowe do zarejestrowanych materiałów.


7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 


VIII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEJ ZABAWY

 

Regulamin do pobrania także w pliku: MS Word | PDF

Konkurs Wokalny
Edycja 2010
Edycja 2009


 

Created by RTNET