Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Konkurs Wokalny

REGULAMIN pierwszej edycji KONKURSU WOKALNEGO "WYŚPIEWAJ TO"
odbywającego się pod hasłem "Kobieta - miłość - czas".

I. Organizatorzy:

Organizatorem Konkursu Wokalnego "WYŚPIEWAJ TO" jest Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

 • I etap : eliminacje wewnątrzszkLIne (miejsce: szkoła)
 • II etap: przesłuchania konkursowe
 • III etap: finał konkursu
 • Etap II i III - miejsce: Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES, ul. Wierzbięcice 13/4, 61-568 Poznań).

II. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie.
 3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
 4. Promowanie młodych talentów.

III. Uczestnicy - soliści w kategoriach:

 • I kategoria - klasy I - III;
 • II kategoria - klasy IV - VI;
 • III kategoria - klasy gimnazjalne;
 • IV kategoria - klasy ponadgimnazjalne;
 • V kategoria - nauczyciele.

IV. Warunki udziału:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.
 2. W konkursie udział brać mogą soliści, nie przewiduje się udziału zespołów wokalnych.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja dwóch piosenek w języku polskim, w tym jednej obowiązkowo wybranej z listy piosenek zamieszczonych p. VI niniejszego regulaminu
  Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się w fonogramach (CD/karaoke).
  Druga piosenka jest dowolna - związana z tematem konkursu, która zaistniała na rynku fonograficznym jako przebój (gatunek dowolny - piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.).
  Akompaniament: półplayback (wyłącznie na CD , mp3, karaoke).
  Organizatorzy wyrażają nadzieję, że uczestnicy sięgną do mniej znanego repertuaru, przedstawią nowe, interesujące interpretacje.

 4. Zgłoszenie pisemne udziału szkoły w konkursie w poszczególnych kategoriach przyjmowane będą do 31 stycznia 2009 r. mailowo pod adresem: info@centrum-demostenes.pl, listownie lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.centrum-demostenes.pl
  Eliminacje wewnątrzszkolne zostaną przeprowadzone do dnia 14 lutego.
  Do dnia 15 lutego szkoły przekażą organizatorom listę laureatów eliminacji wewnątrzszkolnych, którzy wezmą udział w kolejnym etapie konkursu wraz z wykazem wykonywanych utworów.
  II etap przesłuchań konkursowych odbędzie się w dniach 02 - 06 marca 2009 r.
  III etap - Finał Konkursu (występy 10 uczestników z każdej kategorii wiekowej) odbędzie się w dniach 07 - 08 marca 2009.
  Szczegółowe informacje uzyskacie państwo tutaj
 5. Komisję artystyczną eliminacji I etapu powołują ich organizatorzy (szkoły). Organizatorzy eliminacji wewnątrzszkolnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.
 6. Komisję artystyczną eliminacji II i III etapu powołują organizatorzy, tj. Centrum DEMOSTENES.
 7. Laureaci eliminacji wewnątrzszkolnych wezmą udział w eliminacjach II etapu w dniach od 02 do 06 marca 2009 r.
 8. W ostatnim dniu eliminacji II etapu jury przedstawi listę uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu III - finałowego.
 9. Organizator: Centrum DEMOSTENES zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o prezentacji 1 utworu w eliminacjach II etapu, w przypadku dużej liczby uczestników.
 10. Finał konkursu odbędzie się w Centrum DEMOSTENES w dniach 07-08 marca 2009 r. (sobota-niedziela), KONCERT GALOWY w dniu 14 marca 2009 r. (sobota).

VI. Lista utworów z kategorii: piosenka obowiązkowa.

VII. Kryteria oceny i nagrody:

 1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru związany z charakterem konkursu, dostosowanie do możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację wokalno-sceniczną obowiązkowej piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów (CHPM Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego Sp. z o. o. - Salony Muzyczne Riff; PHU WinSport Tomasz Lipień, Centrum Zdrowia i Urody Aquapolis s.c.). Oprócz nagród rzeczowych laureaci otrzymają nagrody w postaci warsztatów wokalnych.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominek - niespodziankę.

VIII. Przepisy ogólne:

 1. Kolejność prezentacji uczestników ustala organizator
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 3. W II i III etapie konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
 4. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu Piosenki informacji osobowych zawartych w formularzu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Centrum Demostenes materiałów audiowizualnych, audio i fotograficznych powstałych podczas II i III etapu konkursu piosenki.
 7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

IX. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

X. Sponsorzy:

CHPM Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego Sp. z o. o. - Salony Muzyczne Riff PHU WinSport Tomasz Lipień Centrum Zdrowia i Urody Aquapolis s.c.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Pobierz formularz: MS Word (298 KB) lub PDF (242 KB)

Pobierz regulamin konkursu: MS Word (312 KB) lub PDF (279 KB)

Konkurs Wokalny
Edycja 2010
Edycja 2009


 

Created by RTNET