Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Zespół

 
dr Magdalena Wasielewska

Zawód wykonywany - człowiek.

Językoznawca, polonista, dziennikarz, logopeda, terapeuta,  specjalista w zakresie emisji głosu, absolwentka szkoły muzycznej, coach.

Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym związanym z językoznawstwem oraz psychologią rozwojową (liczne wystąpienia na konferencjach oraz publikacje oparte na prowadzonych badaniach - pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi). Posiada kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku. 

Pracę edukacyjno-trenerską rozpoczęła w roku 2000 prowadząc zarówno warsztaty indywidualne jak i grupowe (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES). Obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, oraz współpracuje z ODN Euronauka w Środzie Wlkp. W swoim warsztacie wykorzystuje autorskie metody psychostymulacyjne, kinezjologię edukacyjną, podejście systemowe, a także techniki Integral Eye Movement Therapy oraz Emotional Freedom Techniques.

 • Założycielka "Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES"
 • Specjalizuje się w indywidualnych i grupowych warsztatach emisji głosu z wykorzystaniem technik psychostymulacji oraz emisji głosu artystycznej
 • Pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi prowadząc indywidualną terapię logopedyczną (m. in. autorską terapię jąkania)
 • Prowadzi warsztaty z umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz wykłady, ćwiczenia i seminaria na podyplomowych studiach i kursach „Logopedia”, „Terapia pedagogiczna”, „Zarządzanie oświatą”
 • Specjalizuje się w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (reforma programowa), diagnozowania oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Prowadzi spotkania i warsztaty coachingowe
 • Prowadzi zajęcia kursowe: reedukacyjne i stymulacyjne z zakresu: języka polskiego, muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze oraz zajęć artystycznych

W wolnym czasie czyta, słucha przeróżnej muzyki, fotografuje i pisze. Jej pasją jest śpiew i teatr, a także długie spacery i rozmowy. Uwielbia słuchać i myśleć.


  mgr Olga Gładysz

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie śpiewu solowego Krystyny Pakulskiej oraz studiów podyplomowych z logopedii. Bierze udział w licznych koncertach  operetkowych i operowych w Poznaniu i Wielkopolsce.   Śpiew, głos jest jej pasją od najmłodszych lat, dlatego też oprócz rozwijania własnych umiejętności emisyjno-wokalnych przekazuje je innym prowadząc warsztaty emisji głosu oraz warsztaty wolalne w Centrum DEMOSTENES. W swoje pracy dydaktyczno-trenerskiej stosuje holistyczne podejście do brzmienia głosu oraz umiejętności korekcyjne nabyte podczas studiów logopedycznych. Wykorzystuje techniki psychostymulacji, relaksacyjno-oddechowe, a także techniki aktorskie wspomagające rozwój głosu na etapie transferu emocji na tekst.

Specjalizuje się w:

 • warsztatach emisji głosu
 • warsztatach wokalnych
 • terapii logopedycznej dzieci i dorosłych
W wolnych chwilach słucha muzyki i rozmyśla. Uwielbia pracować z dziećmi.

   mgr Alina Dalz

 

 

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła również 2-letnie studia podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie logopedii. Ponadto odbyła szkolenia I i II stopnia języka migowego dla służb społecznych. Współpracowała z fundacją Familijny Poznań w prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej. W swojej pracy stara się wykorzystywać innowatorskie metody terapii. Chętnie angażuje się w różne formy pomocy charytatywnej.

Specjalizuje się w:

 • terapii logopedycznej dzieci i dorosłych
 • arteterapii
 • stymulacji mowy za pomocą ruchu
 • muzykoterapii
 • warsztatach pedagogicznych w zakresie języka polskiego
 • Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Terapia pedagogiczna”.

Uwielbia kino alternatywne, teatr oraz długie spacery.mgr Ewa Trynka

Wokalista, muzyk. Urodzony pedagog z nieszablonowym podejściem do nauczania. Specjalizuje się w emisji głosu mówionego oraz warsztatach wokalnych.Absolwentka Akademii Muzycznej w klasie śpiewu solowego Krystyny Pakulskiej w Poznaniu. Od 2007 roku prowadzi indywidualne i grupowe warsztaty emisji głosu dla nauczycieli dziennikarzy, menadżerów oraz warsztaty wokalne. W swej pracy dydaktyczno-trenerskiej stosuje holistyczne podejście do brzmienia głosu. Wykorzystuje techniki psychostymulacji, relaksacyjno-oddechowe, a także techniki aktorskie wspomagające rozwój głosu na etapie transferu emocji na tekst. Pełna wewnętrznej siły i radości życia.

Prowadzi zajęcia:

 • Emisja głosu z elementami technik psychostymulacji
 • Emisja głosu artystyczna
 • Nauka śpiewu solowego
 • Warsztaty interpretacyjne

Uwielbia śpiew, muzykę, a w szczególności jazz i blues. Scena, śpiew i śmiech są jej żywiołem. Jest wegetarianką, lubi eksperymenty kulinarne. Pozytywnie natchniona. W wolnym czasie uczy się z wielka pasją języków obcych.

 

mgr Karolina Kocerka

Logopeda (absolwentka podyplomowych studiów - Uniwersytet Warszawski), absolwentka Etnolingwistyki, specjalizacja: Technologia i terapia mowy  na UAM w Poznaniu. Wykładowca języka angielskiego. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym rozszerzając swój warsztat pracy. Ukończyła m. in. kurs języka migowego dla pracowników służb specjalnych oraz liczne warsztaty umiejętności komunikacyjnych.

Specjalizuje się w:

 • terapii logopedycznej dzieci i dorosłych
 • stymulacji mowy za pomocą ruchu
 • diagnozie i terapii dysleksji
 • język angielski.

Interesuje się sztuką zdobienia decoupage, integracją sensoryczną, narciarstwem


mgr Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska

absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologicznego Doradztwa Zawodowego i Personalnego na tymże uniwersytecie. Ukończyła ponadto Kurs Pedagogiczny w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu. Obecnie realizuje studia Psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Poza współpracą z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES pracuje w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Biedrusku na stanowisku psychologa szkolnego, gdzie prowadzi m. in.: konsultacje psychologiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z trudnościami w nauce oraz warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami gimnazjum. W swojej pracy stosuje metody projekcyjne, podejście ericksonowskie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz terapię systemową.

Prowadzi:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Indywidualne porady z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego
 • Indywidualną terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z trudnościami w nauce
 • Warsztaty umiejętności komunikacyjnych
 • Warsztaty umiejętności menadżerskich
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych

W wolnym czasie zajmuje się fotografią i uprawia aktywny wypoczynek. Z wielką pasją czyta książki o tematyce kryminalnej i historycznej. Bardzo lubi "miauczące" czworonogi. Jest właścicielką kotki Klementyny.
  dr Emilia Soroko

 

Doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła specjalność kliniczną człowieka dorosłego. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychopatologię osobowości, psychoterapię psychodynamiczną oraz tematykę narracji, autonarracji oraz jakościowych badań naukowych, szczególnie w zakresie analizy treści wypowiedzi. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, pracując w podejściu psychodynamicznym z dorosłymi oraz starszą młodzieżą. Ma także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności interpersonalnych w biznesie oraz w oświacie.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Terapia pedagogiczna” 


  dr Joanna Szafran

 Psycholog, doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jej praca dydaktyczna skupiona jest wokół Polityki oświatowej, Edukacji obywatelskiej, Działań edukacyjnych Unii Europejskiej, Komunikowania społecznego, Edukacji zdrowotnej, Psychologii rozwoju człowieka, Diagnozy psycho-pedagogicznej.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oświatowa Kadra Kierownicza” oraz „Terapia pedagogiczna”.   mgr Elżbieta Olszak

 

Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studium kwalifikacyjne w zakresie opieki nad dzieckiem, seksuologii, zarządzania oświatą oraz pedagogiki leczniczej. Posiada uprawnienia międzynarodowe do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi Metodą Komunikacji Symbolicznej BLISS oraz uprawnienia UAM do pracy Metodą Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona oraz wiele innych. Współpracuje z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Działa również jako wolontariusz wspierając pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Laureatka poznańskiej edycji „8 Wspaniałych” (1997 r.). Specjalizuje się w zajęciach warsztatowych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oligofrenopedagogika”


 

 


 mgr Jan Śmigaj

 

Absolwent etnolingwistyki, specjalista w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego. Posiada doświadczenie międzynarodowe w zakresie koordynowania prac oraz tłumaczeniach pisemnych i symultanicznych. Doświadczony pedagog. Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego oraz redagowaniu i pisaniu tekstów reklamowych.

Prowadzi zajęcia z zakresu języka angielskiego. 
  mgr Monika Karwacka

Doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii i Terapii pedagogicznej. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym prezentując wystąpienia na liczych konferencjach. W swojej pracy skupia się wokół następujących zagadnień:

 • Metodyka pracy dydaktycznej i rehabilitacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Seksualność osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Wychowanie seksualne osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Przemoc seksualna i możliwości jej zapobiegania na poziomie społecznym i indywidualnym.
 • Postrzeganie społeczne i postawy wobec osób niepełnosprawnych. Medialny wizerunek osób niepełnosprawnych.

 Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oligofrenopedagogika”.    mgr Agnieszka Wejchan

 

 
Absolwentka Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki specjalnej – specjalność terapia pedagogiczna i nauczanie początkowe. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła również liczne szkolenia, m. in. w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej, ADHD, Pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym metoda socjoterapii, komunikacji alternatywnej i augmentatywnej. W pacy z dziećmi i dorosłymi cechuje się komunikatywnością, otwartością i optymizmem.

Specjalizuje się w :

 • Kształcenie specjalne - metoda Dennisona 
 • Kształcenie specjalne - Arteterapia
 • Metoda decoupage

 

 W wolnych chwilach czyta i oddaje się swojej papierowej pasji – origami.   mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz

 

Mgr inż. zootechniki, biolog, menadżer oświaty. Prężnie działający dyrektor Gimnazjum nr 9 w Poznaniu.
Prowadzi:

 • prawo oświatowe,
 • projektowanie programu placówki oświatowej,
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oświatowa Kadra Kierownicza”.


mgr Mira Domagalska

absolwentka psychologii wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Public Relations (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Posiada uprawnienia do nauczania wychowania do życia w rodzinie. Poza współpracą z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu jako nauczyciel oraz na stanowisku psychologa szkolnego. Współpracuje również z WSNHiD w Poznaniu.

Prowadzi:

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oligofrenopedagogika”.


dr Grażyna Rura

Doktor pedagogiki, starszy wykładowca w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła specjalność nauczanie początkowe, oraz Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – Logopedia. Otrzymała nagrodę: I stopnia kuratora Oświaty i Wychowania „Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej”, II stopnia Prezydenta Miasta Poznania „Za wyróżniające osiągnięcia w  pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej”, II stopnia zespołowa Rektora UAM. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół edukacji wczesnoszkolnej w kontekście reformy edukacji.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Terapia pedagogiczna” oraz „Oświatowa Kadra Kierownicza”
 


dr Marzena Buchnat

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej, Socjologii oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii i terapii pedagogicznej. W swojej pracy zawodowej współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, dydaktycznymi oraz ośrodkami, w których prowadzi zajęcia praktyczne z dziećmi. Swoją pasją zaraża innych biorąc aktywny udział w konferencjach naukowych oraz w projektach edukacyjnych.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oligofrenopedagogika”.
  


dr Roman Pawłowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów w zakresie pedagogiki specjalnej, filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Oświatą, a także Logopedii. W swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w konfedrencjach naukowych.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oświatowa Kadra Kierownicza”.

W wolnym czasie oddaje się swoim pasjom: turystyce, literaturze, kuchniom etnicznym.

 


mgr Katarzyna Dahlke

Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, specjalista w zakresie surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki, menadżer oświaty, dyrektor Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 w Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w życiu organizacji wspierających niepełnosprawnych.

Specjalizuje się w :

 • terapii osób niepełnosprawnych
 • zajęciach z zakresu umiejętności menadżerskich
 • zajęciach z zakresu umiejętności pedagogicznych (oligofrenopedagogika)
Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Oświatowa Kadra Kierownicza”

W wolnym czasie oddaje się swoim pasjom: psychologii i literaturze. Chętnie też uprawia sport.
 


mgr Aleksandra Jaskuła

Absolwentka Matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych: Organizacja i zarządzanie w instytucjach oświatowych (Politechnika Poznańska), Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli (Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Kodeńskiego w Lesznie), egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki i gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Terapia pedagogiczna”

W wolnych chwilach z pasją oddaje się sportom i turystyce (członek PTTK, członek zarządu WKPTG PTTK).
 


 mgr Michał Rzepka

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu:

 • Wykorzystanie tablic interaktywnych w szkołach
 • Wykorzystanie platform edukacyjnych
 • Programy graficzne dla nauczycieli


 


 


WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI
 

 


mgr Małgorzata Stańczyk

Absolwentka studiów magiserskich Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie śpiewu prof Mai Urbanek-Jaworowicz. Bierze udział w licznych koncertach na macierzystej uczelni, występuje w operach i koncertach muzycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Częstochowie. Laureatka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego IUVENTUS CANTI (III miejsce) na Słowacji. Uczestniczyła w kursie wokalnym w Dusznikach Zdroju, w klasie prof. Włodzimierza Zaleskiego. W sierpniu tego roku brała udział w XIII Międzynarodowym kursie interpretacji muzycznej w Nowym Sączu w klasie prof. Janusza Niziołka. Śpiew, głos jest jej pasją od najmłodszych lat, dlatego też oprócz rozwijania własnych umiejętności emisyjno-wokalnych przekazuje je innym prowadząc od 2007 do 2011 r. (w Centrum DEMOSTENES) warsztaty emisji głosu dla nauczycieli dziennikarzy, menadżerów oraz warsztaty wokalne. W swej pracy dydaktyczno-trenerskiej stosuje holistyczne podejście do brzmienia głosu. Wykorzystuje techniki psychostymulacji, relaksacyjno-oddechowe, a także techniki aktorskie wspomagające rozwój głosu na etapie transferu emocji na tekst.

Prowadzi zajęcia:

 • Emisja głosu z elementami technik psychostymulacji
 • Emisja głosu artystyczna
 • Nauka śpiewu solowego
 • Warsztaty interpretacyjne

Uwielbia śpiew i literaturę, zwłaszcza powieści obyczajowe. Z wielką pasją zaczytuje się w twórczości Paulo Coelho. Lubi kino amerykańskie, oraz spacery ze swoim ukochanym pieskiem Maxem.


   mgr Bożena Dobrowolska

 

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie śpiewu prof Mai Urbanek-Jaworowicz. Bierze udział w licznych koncertach na macierzystej uczelni. Śpiew, głos jest jej pasją od najmłodszych lat.. Swoje umiejętności wokalne kształciła uczestnicząc w Mistrzowskich Kursach Wokalnych u prof. Janusza Niziołka oraz prof. Karoli Theill. W 2006 roku otrzymała wyróżnienie w Pierwszym Podkarpackim Konkursie Wokalnym w Rzeszowie. Debiutowała w 2004 roku partią Basi w singspielu "Pielgrzym z Dobromila" Wincentego Lessela. Śpiewaczka posiada w swoim repertuarze wiele pozycji liryki wokalnejm, partii operowych, operetkowych, musicalowych. W repertuarze śpiewaczki znajdują się również partie chóralne takich oper jak:W.A.Mozart ,,Wesele Figara”, G.Donizetti ,,Napój miłosny” ,P.Czajkowski ,,Eugeniusz Oniegin” Występowała m.in. :  Zamek Królewskim w Warszawie (2006 rok), Muzeum Czartoryskich w Puławach (2005 rok), Zamek w Łańcucie (2005rok), Sala koncertowa –Ratusz w Rzeszowie (2006rok), Dom Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Muzeum w Plauen w Niemczech(2006,2007rok), Kościół Serca Jezusowego w Deznie w Niemczech(2006,2007), Teatr ,,Maska ‘’w Rzeszowie (2007 rok). Śpiewaczka współpracowała również z ,,Wielkopolskim Biurem Koncertowym” w Poznaniu ,,,Filharmonią Pomysłów” oraz Filharmonią Poznańską. Wykonywała takie partie jak m.in. :Henia(,,Domek trzech dziewcząt”F.Schuberta) , Griletta (,,Aptekarz”J.Haydna), Gianetta (,,Napój miłosny”Donizzetiego),Serpina (,,La serva padrona”J.B. Pergolesiego)Papagena(,,Czarodziejski flet”W.A Mozarta). W jej artystycznym dorobku ważną pozycję zajmują przedstawienia teatralne,w których kreowała takie role jak: Tłusta Kobieta(,,Kartoteka”Tadeusza Różewicza),Ismena(,,Antygona-słowa jednych w ustach drugich”Dusana Jowanovica).
Oprócz rozwijania własnych umiejętności emisyjno-wokalnych przekazuje je innym prowadząc od 2009 warsztaty emisji głosu dla nauczycieli, dziennikarzy, menadżerów oraz warsztaty wokalne. W swej pracy dydaktyczno-trenerskiej stosuje holistyczne podejście do brzmienia głosu. Wykorzystuje techniki psychostymulacji, relaksacyjno-oddechowe, a także techniki aktorskie wspomagające rozwój głosu na etapie transferu emocji na tekst.

Prowadzi zajęcia: 

 • Emisja głosu z elementami technik psychostymulacji
 • Emisja głosu artystyczna
 • Nauka śpiewu solowego
 • Warsztaty interpretacyjne
 • Muzykoterapia
 • Letnie warsztaty wokalno-teatralne
 • Letnie warsztaty wokalne

Uwielbia śpiew, teatr i film.   


licencjat Maria Penc

Absolwentka studiów licencjackich Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie śpiewu prof Mai Urbanek-Jaworowicz. Bierze udział w licznych koncertach na macierzystej uczelni. Śpiew, głos jest jej pasją od najmłodszych lat, dlatego też oprócz rozwijania własnych umiejętności emisyjno-wokalnych przekazuje je innym prowadząc od 2011 roku (w Centrum DEMOSTENES) warsztaty emisji głosu dla nauczycieli dziennikarzy, menadżerów oraz warsztaty wokalne. W swej pracy dydaktyczno-trenerskiej stosuje holistyczne podejście do brzmienia głosu. Wykorzystuje techniki psychostymulacji, relaksacyjno-oddechowe, a także techniki aktorskie wspomagające rozwój głosu na etapie transferu emocji na tekst.

Prowadzi zajęcia:

 • Emisja głosu z elementami technik psychostymulacji
 • Emisja głosu artystyczna
 • Nauka śpiewu solowego
 • Warsztaty interpretacyjne
 


  mgr Anna Barszcz

 

 Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności opiekuńczo – wychowawczej oraz resocjalizację. Pedagog, społeczny kurator sądowy, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji. Na co dzień pracuje z młodzieżą i ich rodzicami oraz z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej wykorzystując podejście systemowe. Od 4 lat związana z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej w Poznaniu gdzie poznaje tajniki systemowego podejścia w psychoterapii oraz uczestniczy w innych formach szkoleniowych. Ukończyła szkolenie z zakresu mediacji sądowej w sprawach nieletnich. Posiada uprawnienia do stosowanie w swojej pracy Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP) oraz do pracy metodą IPD (Indywidualny Plan działania). Współpracowała z Fundacją SIC! oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przy realizacji projektów związanych z profilaktyką „dzieci ulicy” oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych.  

Prowadzi:

 • terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce,
 • psychoterapię indywidualną, par, rodzin oraz grupową,
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych,
 • warsztaty umiejętności komunikacyjnych

Mówi o sobie, że jest kobietą „w drodze” którą ciekawi świat i ludzie; wyznaje zasadę „że co nas nie zabije to nas wzmocni”. Amatorka narciarstwa zimowego i sportów siłowych. W wolnym czasie uwielbia czytanie książek i kino poruszające tematykę problemów społecznych oraz podróże. Właścicielka dalmatyńczyka. 

 

 


dr Kinga Kuszak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w logopedii, nauczaniu początkowym i pedagogice medialnej. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, za co została kilkakrotnie uhonorowana Nagrodami Rektora. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół następujących obszarów:

 • dynamika zmian rozwojowych w okresie dzieciństwa i środowiskowe determinanty
 • rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny;
 • rozwój samodzielności dziecka, jej stymulatory i inhibitory;
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka we wczesnych etapach rozwoju;
 • zaburzenia rozwoju mowy w okresie dzieciństwa;
 • stymulowanie kompetencji komunikacyjnej dziecka;

 Prowadzi zajęcia na podyplomowych kursach kwalifikacyjnych „Terapia pedagogiczna”
  

Created by RTNET