Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności świadomego wyboru ścieżki kształcenia doprowadzającej ich do wymarzonego zawodu. Warsztaty pomogą również w zdobyciu wiedzy dotyczącej wymagań stawianych przez szkoły, pracodawców, jak i środowisko pracy. Ponadto, zostaną przedstawione oferty szkół, zasady przyjmowania do nich uczniów - absolwentów, zgodnych z ich profilem zawodowym.

Warsztaty są skierowane dla uczniów III klasy gimnazjum i klas licealnych.

Program warsztatów:

 1. Samoświadomość sposobem na obranie odpowiedniej dla siebie dalszej ścieżki kształcenia. Wykorzystanie kwestionariuszy dotyczących preferowanej dziedziny nauki, obszaru zainteresowań, samooceny oraz metod pracy.
 2. Analiza kwestionariuszy - podstawowe pojęcia modelu przystosowania zawodowego:
  • wartości oczekiwane
  • ergonomia (środowisko pracy)
  • wymagania środowiska pracy w stosunku do nas
  • przydatność zawodowa
  • satysfakcja z pracy
 3. Na podstawie wyników kwestionariuszy przyporządkowanie każdemu z uczniów grupy zawodów odpowiadających jego preferencjom, dziedzinom objętych zainteresowaniem.
 4. Analiza szkół pogimnazjalnych (licea, technika) oraz policealnych (szkoły wyższe) w celu przybliżenia uczestnikom zasad przyjmowania do nich:
  • liczba wymaganych punktów / egzaminy
  • profile klas / kierunki studiów
  • kółka zainteresowań / koła naukowe
  • hierarchia szkół na tle innych
  • położenie, dojazd

Na zakończenie warsztatów każdemu uczniowi zostaną przyporządkowane szkoły / uczelnie zgodne z indywidualnym profilem jednostki.

Czas trwania: 180 minut (4 godziny lekcyjne)

Szkolenia doskonalące
Oferta dla uczniów


 

Created by RTNET