Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Finał projektu - Program Konferencji

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

Kobiety w IT – (nie)możliwy sukces”

 

pod patronatem dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

 

20.03.2020 rok

 

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

 

ul. Szamarzewskiego 89, Budynek E, sala B, Poznań

 

PROGRAM:

 

8.40-9.30 – rejestracja uczestników

9.30-9.45 otwarcie konferencji

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

9.45-10.05 – Dynamika dostępu kobiet do edukacji prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska- Melosik, (WSE UAM)

10.05-10.25 – Dziewczyny które kodują: komu to potrzebne? dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, (WSE UAM)

10.25-10.45 Nowoczesne i alternatywne metody nauczania IT versus realia polskiej szkoły. Kiedy umierają marzenia – dr hab. Joanna Szafran (WSE UAM), dr Magdalena Wasielewska (CLiWR Demostenes)

10.45-11.05 Kobiety i nowoczesne technologie w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Stan i perspektywy rozwoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dr Olena Hrybiuk (Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of Ukraine, Kijów)

11.05-11.25 – Kobiety do kodowania – czyli jak pasja przeradza się w sukces – dr Janusz Pochmara (Politechnika Poznańska)

11.25-12.10 Przerwa kawowa

12.10-12.40 Nowe technologie i ja, czyli jak znalazłam swoje miejsce w świecie IT Karina Ślęzak (Projektantka treści dla interfejsów, Szwajcaria) 

12.40-13.10 – Moja droga do marzeń. Czyli jak zostałam kobietą pracującą w branży IT – Emilia Szczygielska (Firma o globalnym zasięgu, Szwecja) 

13.10-13.40 – Dlaczego firmy IT potrzebują kobiet? – Paweł Chyl (Monogo Sp. z o.o.)

13.40-14.10 – Kompetencje przede wszystkim współtworzenie wartości w IT Aleksandra Kornecka (Poznań)

14.10-14.40 – Od marzeń do sukcesu. Moja własna ścieżka – Patrycja Wasielewska, Agnieszka Mańke, Jagoda Janowska (Code::Girls) 

14.40-15.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji

4min4life


 

Created by RTNET