Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Co robimy?

         CO ROBIMY?     2018/2019

Obecnie realizujemy w szkołach powiatu poznańskiego warsztaty koncentrujące się na zwiększeniu kompetencji  dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Są one zaplanowane na cały pierwszy kwartał 2019 roku.
Placówki oświatowe, w których realizujemy warsztaty:

  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego,

  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego,

  • Szkoła Podstawowa,

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,

  • 38 Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące,

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku.

Każdy uczestnik warsztatów ma szansę nabyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie udzielenia pomocy poszkodowanemu.

Dodatkowo wzięliśmy udział w grze terenowej organizowanej przez 177 PDH „Baszta” im. Stefana Czarnieckiego we współpracy z drużynami harcerskimi oraz skautowymi.

Wszyscy zaangażowani w projekt są przeszkoleni w opisanym zakresie, wielu z nas aktywnie działa również w PCK oraz harcerstwie. 

4min4life


 

Created by RTNET