Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Terapia Pedagogiczna

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość godz.

wykłady

Ilość godz.

ćwiczenia

Forma zaliczenia

Prowadzący

1

Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka

10

20

zaliczenie

dr Emilia Soroko

mgr Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska

2

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej

20

20

egzamin

dr Emilia Soroko

mgr Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska

3

Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

20

20

zaliczenie

dr Magdalena Wasielewska

mgr Alina Dalz

4

Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego.

10

5

praca kontrolna

dr Kinga Kuszak

5

Metodyka zajęć korekcyjno-kompoensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego

10

20

praca kontrolna

egzamin

dr Grażyna Rura

6

Metodyka zajęć korekcyjno-kompoensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

7

43

praca kontrolna

egzamin

dr Magdalena Wasielewska

mgr Alina Dalz

7

Metodyka zajęć korekcyjno-kompoensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

7

23

praca kontrolna

egzamin

mgr Aleksandra Jaskuła

8

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

5

15

praca kontrolna

egzamin

dr Kinga Kuszak

9

Organizacja procesu terapeutycznego

5

20

praca kontrolna

egzamin

dr Emilia Soroko

mgr Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska

10

RAZEM

280

 

 

 


 

Created by RTNET