Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Oświatowa Kadra Kierownicza

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość godz.

wykłady

Ilość godz.

ćwiczenia

Forma zaliczenia

Prowadzący

1

Ogólna teoria organizacji i zarządzania

6

-

zaliczenie

dr Joanna Szafran

2

Prawo oświatowe

10

8

Egzamin

mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz

3

Psychologia w kierowaniu placówką oświatową

8

8

Zaliczenie

dr Joanna Szafran

4

Kierowanie zmianą

2

10

zaliczenie

dr Joanna Szafran

5

Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki

4

22

Egzamin

mgr Katarzyna Dahlke

6

Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

6

24

Egzamin

mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz

7

Projektowanie programu placówki oświatowej

4

36

Praca pisemna

mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz

8

Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji

2

14

Praca pisemna

dr Grażyna Rura

9

Placówka a środowisko lokalne

2

14

zaliczenie

dr Roman Pawłowski

10

Praktyka kierownicza

 

26

SZKOŁA

Zapewnia Zamawiający

11

Seminarium dyplomowe

 

4*15

Egzamin

dr Joanna Szafran

dr Roman Pawłowski

dr Magdalena Wasielewska

12

RAZEM

210

 

 


 

Created by RTNET