Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Oligofrenopedagogika

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość godz.

wykłady

Ilość godz.

ćwiczenia

Forma zaliczenia

Prowadzący

1

Pedagogika specjalna

10

15

egzamin

dr Marzena Buchnat

2

Oligofrenopedagogika

15

30

egzamin

mgr Monika Karwacka

mgr Elżbieta Olszak

3

Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

15

30

egzamin

mgr Mirosława Domagalska

4

Rewalidacja indywidualna

10

25

praca kontrolna

mgr Mirosława Domagalska

5

Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo

10

30

praca kontrolna

egzamin

dr Marzena Buchnat

6

Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

10

30

praca kontrolna

egzamin

mgr Monika Karwacka

7

Metodyka wychowania w internacie

10

20

praca kontrolna

 

mgr Elżbieta Olszak

8

RAZEM

260

 

 


 

Created by RTNET