Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Letnie Warsztaty Wokalno-Teatralne

 

Letnie warsztaty wokalno-teatralne poprowadzi Bożena Dobrowolska, wokalistka, nauczyciel śpiewu, emisji głosu. Absolwentka studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie śpiewu prof. Mai Urbanek-Jaworowicz. Bierze udział w licznych koncertach. Śpiew, głos jest jej pasją od najmłodszych lat. Swoje umiejętności wokalne kształciła uczestnicząc w Mistrzowskich Kursach Wokalnych u prof. Janusza Niziołka oraz prof. Karoli Theill.

W 2006 roku otrzymała wyróżnienie w Pierwszym Podkarpackim Konkursie Wokalnym w Rzeszowie. Debiutowała w 2004 roku partią Basi w singspielu ,,Pielgrzym z Dobromila” Wincentego Lessela. Śpiewaczka posiada w swoim repertuarze wiele pozycji liryki wokalnej, arii operowych, operetkowych, musicalowych .

W repertuarze śpiewaczki znajdują się również partie chóralne takich oper jak:W.A.Mozart ,,Wesele Figara”, G.Donizetti ,,Napój miłosny” ,P.Czajkowski ,,Eugeniusz Oniegin”

Występowała m.in. :

*Zamek Królewskim w Warszawie(2006 rok)

*Muzeum Czartoryskich w Puławach(2005 rok)

*Zamek w Łańcucie(2005rok)

*Sala koncertowa –Ratusz w Rzeszowie(2006rok)

*Dom Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

*Muzeum w Plauen w Niemczech(2006,2007rok)

*Kościół Serca Jezusowego w Deznie w Niemczech(2006,2007)

*Teatr ,,Maska ‘’w Rzeszowie(2007 rok)

Śpiewaczka współpracowała również z ,,Wielkopolskim Biurem Koncertowym” w Poznaniu ,,,Filharmonią Pomysłów” oraz Filharmonią Poznańską.

Wykonywała takie partie jak m.in. :Henia(,,Domek trzech dziewcząt”F.Schuberta) , Griletta (,,Aptekarz”J.Haydna), Gianetta (,,Napój miłosny”Donizzetiego),Serpina (,,La serva padrona”J.B. Pergolesiego)Papagena(,,Czarodziejski flet”W.A Mozarta).

W jej artystycznym dorobku ważną pozycję zajmują przedstawienia teatralne,w których kreowała takie role jak: Tłusta Kobieta(,,Kartoteka”Tadeusza Różewicza),Ismena(,,Antygona-słowa jednych w ustach drugich”Dusana Jowanovica).

Oprócz rozwijania własnych umiejętności emisyjno-wokalnych przekazuje je innym prowadząc od 2009 warsztaty wokalne, a także emisji głosu dla nauczycieli, dziennikarzy, menadżerów. W swej pracy dydaktyczno-trenerskiej stosuje holistyczne podejście do brzmienia głosu. Wykorzystuje techniki psychostymulacji, relaksacyjno-oddechowe, a także techniki aktorskie wspomagające rozwój głosu na etapie transferu emocji na tekst.


W programie przewidziano m. in.:

 • zajęcia przygotowujące do występów estradowych,

 • kształcenie umiejętności wokalnych pod kierunkiem fachowej kadry, warsztaty wokalne

 • Warsztaty oferują całodzienny program zajęć, które obejmują grupową i indywidualną pracę z dziedziny:

  emisji głosu oraz dykcji,
  • doboru pieśni oraz arii i przygotowania repertuaru,
  • interpretacji utworów,
  • pracy z akompaniatorem ,
  • ruchu scenicznego, pokonywanie tremy i obycia estradowego.

 • Uwieńczeniem 7-dniowej pracy uczestników będzie kameralny Koncert Finałowy, podczas którego każdy zaśpiewa przygotowany utwór.

 • Warsztaty obejmują – zajęcia wokalno-teatralne, zakwaterowanie i wyżywienie, przyjazd na koszt własny


  Uczestnicy otrzymają Certyfikaty ukończenia warsztatów 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 16 lat

 • wysłanie karty zgłoszenia do dnia 20.05.2012 r. pod adres: CLiWR DEMOSTENES, ul. Wierzbięcice 13/4, 61-568 Poznań z dopiskiem LETNIE WARSZTATY WOKALNO-TEATRALNE. Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą, bądź mailowo b.dobrowolska@centrum-demostenes.pl

 • dokonanie opłaty za udział w warsztatach 1280,00 zł płatne na konto:

  Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES
  Os. Przyjaźni 15/167
  61-688 Poznań
  Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
  32 1050 1520 1000 0023 2407 3788

  W tytule przelewu prosimy wpisać Imię i nazwisko uczestnika oraz Letnie warsztaty wokalno-teatrale, turnus nr ….. (1-4)

 • Uczestnicy mają zagwarantowane noclegi, wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje

 • Wokaliści zobowiązani są do przygotowania co najmniej jednego utworu
  - przygotowany utwór wykonywany będzie w trakcie przesłuchań pierwszego dnia (prosimy o przesłanie zapisu nutowego wraz ze zgłoszeniem)

   

 

PROGRAM OBEJMUJE:

TURNUS 

 1. 02-08.07.2012.

 2. 16-22.07.2012

 3. 30.07-05.08.2012

 4. 20-26.08.2012

 

 

Poniedziałek:

8.30-9.30 zakwaterowanie uczestników

10.00-13.00 przesłuchania wokalistów, dobór utworów wokalnych

13.30-14.00 obiad

15.00-18.00 zajęcia warsztatowe

19.00-21.00 kolacja integracyjna

Wtorek

8.00-8.30 śniadanie

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe

13.30-14.00 obiad

15.00-18.00 zajęcia warsztatowe

19.00-19.30 kolacja

czas wolny

Środa

8.00-8.30 śniadanie

9.00 wyjazd do Kórnika, zwiedzanie Zamku Działyńskich i arboretum, warsztaty plenerowe

17.00 powrót

19.00 Ognisko

Czwartek

8.00-8.30 śniadanie

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe

13.30-14.00 obiad

15.00-18.00 zajęcia warsztatowe

19.00-19.30 kolacja

czas wolny

Piątek

8.00-8.30 śniadanie

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe

13.30-14.00 obiad

15.00-18.00 zajęcia warsztatowe

19.00-19.30 kolacja

czas wolny

Sobota

8.00-8.30 śniadanie

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe

13.30-14.00 obiad

15.00-18.00 zajęcia warsztatowe

19.00- Ognisko

 Niedziela

8.00-8.30 śniadanie

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe

13.30-14.00 obiad

16.00 KONCERT

19.00 pożegnanie i wyjazd uczestników do domów.

------------------------------------------------------------------------------------------


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

LETNIE WARSZTATY WOKALNO-TEATRALNE


 

Imię UCZESTNIKA: …......................................................................................................................

Nazwisko UCZESTNIKA: …............................................................................................................

Adres zamieszkania UCZESTNIKA:

ulica …........................................................... nr domu/mieszkania …......................................

kod pocztowy.................................................. miejscowość …..................................................

e-mail do UCZESTNIKA …............................................................................................................

tel. kontaktowy do UCZESTNIKA (wpisać jeśli posiada)......................................................


 

Opiekun – w przypadku osoby niepełnoletniej

Imię OPIEKUNA: ….......................................................................................................................

Nazwisko OPIEKUNA: ….............................................................................................................

Adres zamieszkania OPIEKUNA:

ulica …........................................................... nr domu/mieszkania …...................................

kod pocztowy.................................................. miejscowość …...............................................

tel. kontaktowy do OPIEKUNA ...............................................................................................

e-mail do OPIEKUNA …............................................................................................................


 

Data urodzenia UCZESTNIKA : …...........................................................................................

Miejsce urodzenia  UCZESTNIKA: ….....................................................................................


 

TURNUS (proszę zaznaczyć wybrany)

 1. 02-08.07.2012 ….....................

 2. 16-22.07.2012 ….....................

 3. 30.07-05.08.2012 …................

 4. 20-26.08.2012 …....................

 

Zgłoszenie uczestnictwa jest formą umowy i akceptacją regulaminu warsztatów. Zgłoszenie udziału można wycofać po uregulowaniu 50% należności.

Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez rodziców/opiekunów.


Data i podpis Uczestnika..................................................                

Data i podpis Opiekuna ....................................................

 

 

 

  

Created by RTNET