Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Letnie Warsztaty Wokalne

Letnie warsztaty wokalne poprowadzi Bożena Dobrowolska, wokalistka, nauczyciel śpiewu, emisji głosu. Absolwentka studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie śpiewu prof. Mai Urbanek-Jaworowicz. Bierze udział w licznych koncertach. Śpiew, głos jest jej pasją od najmłodszych lat. Swoje umiejętności wokalne kształciła uczestnicząc w Mistrzowskich Kursach Wokalnych u prof. Janusza Niziołka oraz prof. Karoli Theill.

W 2006 roku otrzymała wyróżnienie w Pierwszym Podkarpackim Konkursie Wokalnym w Rzeszowie. Debiutowała w 2004 roku partią Basi w singspielu ,,Pielgrzym z Dobromila” Wincentego Lessela.

Śpiewaczka posiada w swoim repertuarze wiele pozycji liryki wokalnej, arii operowych, operetkowych, musicalowych . W repertuarze śpiewaczki znajdują się również partie chóralne takich oper jak:W.A.Mozart ,,Wesele Figara”, G.Donizetti ,,Napój miłosny” ,P.Czajkowski ,,Eugeniusz Oniegin”

Występowała m.in. :

*Zamek Królewskim w Warszawie(2006 rok)

*Muzeum Czartoryskich w Puławach(2005 rok)

*Zamek w Łańcucie(2005rok)

*Sala koncertowa –Ratusz w Rzeszowie(2006rok)

*Dom Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

*Muzeum w Plauen w Niemczech(2006,2007rok)

*Kościół Serca Jezusowego w Deznie w Niemczech(2006,2007)

*Teatr ,,Maska ‘’w Rzeszowie(2007 rok)

Śpiewaczka współpracowała również z ,,Wielkopolskim Biurem Koncertowym” w Poznaniu ,,,Filharmonią Pomysłów” oraz Filharmonią Poznańską.

Wykonywała takie partie jak m.in. :Henia(,,Domek trzech dziewcząt”F.Schuberta) , Griletta (,,Aptekarz”J.Haydna), Gianetta (,,Napój miłosny”Donizzetiego),Serpina (,,La serva padrona”J.B. Pergolesiego)Papagena(,,Czarodziejski flet”W.A Mozarta).

W jej artystycznym dorobku ważną pozycję zajmują przedstawienia teatralne,w których kreowała takie role jak: Tłusta Kobieta(,,Kartoteka”Tadeusza Różewicza),Ismena(,,Antygona-słowa jednych w ustach drugich”Dusana Jowanovica).

Oprócz rozwijania własnych umiejętności emisyjno-wokalnych przekazuje je innym prowadząc od 2009 warsztaty wokalne, a także emisji głosu dla nauczycieli, dziennikarzy, menadżerów. W swej pracy dydaktyczno-trenerskiej stosuje holistyczne podejście do brzmienia głosu. Wykorzystuje techniki psychostymulacji, relaksacyjno-oddechowe, a także techniki aktorskie wspomagające rozwój głosu na etapie transferu emocji na tekst.


 

W programie przewidziano m. in.:

 • kształcenie umiejętności wokalnych pod kierunkiem fachowej kadry, warsztaty wokalne

 • Warsztaty oferują całodzienny program zajęć, które obejmują grupową i indywidualną pracę z dziedziny:

emisji głosu oraz dykcji,
• doboru pieśni oraz arii i przygotowania repertuaru,
• interpretacji utworów,
• pracy z akompaniatorem ,

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • ukończone 12 lat

 • wysłanie karty zgłoszenia do dnia 20.05.2012 r. pod adres: CLiWR DEMOSTENES, ul. Wierzbięcice 13/4, 61-568 Poznań z dopiskiem LETNIE WARSZTATY WOKALNE. Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą, bądź mailowo b.dobrowolska@centrum-demostenes.pl

 • dokonanie opłaty za udział w warsztatach 700,00 zł płatne na konto:

  Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES
  Os. Przyjaźni 15/167
  61-688 Poznań
  Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
  32 1050 1520 1000 0023 2407 3788 

W tytule przelewu prosimy wpisać Imię i nazwisko uczestnika oraz Letnie warsztaty wokalne, turnus nr ….. (1-3)

 • Noclegi we własnym zakresie.

 • Organizator zapewnia catering w trakcie warsztatów

 • Wokaliści zobowiązani są do przygotowania co najmniej jednego utworu
  - przygotowany utwór wykonywany będzie w trakcie przesłuchań pierwszego dnia (prosimy o przesłanie zapisu nutowego wraz ze zgłoszeniem)

 • Uczestnicy otrzymają Certyfikaty ukończenia warsztatów

 

 

PROGRAM OBEJMUJE:

Poniedziałek-Piątek, godz. 9.00-17.00:

 

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe

13.00-14.00 catering

14.00-17.00 zajęcia warsztatowe

 

----------------------------------------------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

LETNIE WARSZTATY WOKALNE

 

Imię UCZESTNIKA: ….......................................................................................

Nazwisko UCZESTNIKA: ….......................................................................................

Adres zamieszkania UCZESTNIKA:

ulica …........................................................... nr domu/mieszkania ….......................

kod pocztowy.................................................. miejscowość …..................................

e-mail do UCZESTNIKA …..................................................................................................

tel. kontaktowy do UCZESTNIKA (wpisać jeśli posiada)............................................


 

Opiekun – w przypadku osoby niepełnoletniej

Imię OPIEKUNA: …................................................................................................

Nazwisko OPIEKUNA: ….......................................................................................

Adres zamieszkania OPIEKUNA:

ulica …........................................................... nr domu/mieszkania ….......................

kod pocztowy.................................................. miejscowość …..................................

tel. kontaktowy do OPIEKUNA .................................................................................

e-mail do OPIEKUNA …............................................................................................


 

Data urodzenia UCZESTNIKA : ….........................................................................................

Miejsce urodzenia  UCZESTNIKA: ….....................................................................................


 

TURNUS (proszę zaznaczyć wybrany)

 1. 09-13.07.2012 …..................

 2. 23-27.07.2012 …..................

 3. 06-10.08.2012 …..................

 

Zgłoszenie uczestnictwa jest formą umowy i akceptacją regulaminu warsztatów. Zgłoszenie udziału można wycofać po uregulowaniu 50% należności.

Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez rodziców/opiekunów.

 

 

Data i podpis Uczestnika

 

Data i podpis Opiekuna 

Created by RTNET